Calcena spanjolska

Radi se o penjalištu koje nije novo nego se jako malo ljudi na njemu penje i nije toliko razvikana kao neka druga penjališta u Španjolskoj. Govorimo o penjalištu u pokrajni Zaragoza koja ima svega 20 stanovnika od kojih je jedan davnih 70-tih napravio prve klasične smjerove koristeći se samo pukotinama i otvorenim policama kako bi se popeo.

Trideset godina kasnije grupa penjača iz tog područja, počela je opremati to penjalište i otvarati nove smjerove sportskog karaktera, ali nakon par godina Calcena je postala poznata kao sportsko penjačka destinacija na sjevero-istoku Španjolske. Hvala bogu da su se pojavile nove tehnike spitanja kojima smo otvorili nove i prekrasne linije, te ih sada ima preko 400 u velikom rasponu ocjena. Obilježje ove destinacije su odlična osiguranja i odlična stijena koja je uglavnom okomita, ali ima i prevjesnih dijelova gdje će vam podlaktice dobrano napumpati. Mogućnosti ovog područja su neograničene i sa jako puno potencijala.

U zadnjih mjeseci su se lokalni penjači organizirali i ujedinili sa zajednicom Escalada Sostenible, a sve skice penjališta možete naći na Calenca hostel. Zahvaljujući tome kako je stijena okrenuta može se penjali cijele godine, a penjalište se nalazi na 836 m/nm, tako da i za najtoplijih dana moguće je penjanje.

 

izvor: 8a