Kao što ste se već ranije imali prilike upoznati sa ovim novim modelom cipele koju je izbacila La Sportiva. Sad imate priliku isti taj model vidjeti u Video formatu.