1 Chris SharmaintervjuUKCUKClimbingCom3

Za razliku od boulderinga ili penjanja boldera, gdje Vam za penjanje trebaju samo penjačice, chrash pad i magnezij, za lead Vam je potrebna dodatna oprema: pojas, kompleti, uže, kaciga i grigri - alpine up, reverso ili osmica.

 

U leadu, penjač nosi pojas na kojem je privezan kraj užeta, a pri usponu na njega cijelo vrijeme pazi partner koji ga osigurava. On mora konstantno dobro pratiti penjača i u pravom vremenu mu dodati dovoljnu količinu užeta kako bi se nesmetano mogao osigurati, a opet sa druge strane pravovremeno reagirati u slučaju pada. Penjač kad penje smjer, radi sigurnosti se svakih 1-3 metra osigura (sa kompletima) u već prethodno postavljene klinove ili spitove. Klinovi se u pravilu stavljaju u duge smjerove, a spitovi u kratke koje još nazivaju i sportskim smjerovima odnosno takvo penjanje firkanjem. Kod dugih smjerova imamo i tradicionalno penjanje pri kojem se ne koristi za osiguravanje samo kompleti nego su tu još i gurtne, zamke, čokovi, frendovi, klinovi i sky-hookovi.

Dugi smjer se sastoji od više dužina, a jedna dužina iznosi otprilike 30 metara. Sportski smjerovi imaju samo jednu dužinu i na kraju te dužine nalazi se štand ili sidrište u koje se penjač osigura i osiguravatelj ga spušta na zemlju. ukoliko nakon njega više nitko ne želi penjati taj smjer pri spuštanju pokuplja opremu iz smjera. U dugom smjeru im sidrište služi za osiguravanje sebe samih i drugog penjača, koji pri penjanju sakuplja opremu, te kad dođe do sidrišta nastavlja penjanje do sljedećeg.

Na penjalištima za sportsko penjanje, spitovi (koji su fiksni) se stavljaju u stijenu pri uređivanju penjališta, a kod tradicionalnih uspona se koristi privremena zaštita koja se uklanja nakon uspona.

 
Sportsko penjanje ima više načina penjanja:
1. lead - netreba nešto posebno objašnjavati
2. top rope - kad je uže provučeno kroz sidrište i u principu penjač penje kao drugi

Više o načinima penjanja možete pročitati u članku Što je slobodno penjanje.

Napomena:
Penjač je uspješno slobodno popeo smjer samo u onom slučaju kad dođe do štanda bez da se sjedne u pojas ili da koristi opremu.
Isključivo samo snagom svojih mišića i prirodnih grifova (hvatišta) na stijeni.

 

 

slika skinuta sa: UKClimbing