"Mammut hitno poziva da se momentalno prestane sa korištenjem i da se zauvijek maknu ostavljeni kompleti i karabini na svim penjalištima. Nezavisno od proizvođača opreme, konstantno korištenje može rezultirati da se u karabinerima formiraju usjeci koji mogu ošteti ili prerezati uže čak i kod mali padova. Mammutovo istraživanje je pokazalo da je ovaj dobro poznati problem ustvari daleko više dramatičan nego se prije mislilo i predstavlja vrlo visok rizik za penjače.

 

Zadnjih nekoliko godina počeo je biti nagli porast ostavljanja kompleta u prevjesnim smjerovima. Tim činom postalo je lakše ukopčavanje užeta i izbjegavalo se naporno skidanje kompleta iz takvih smjerova.

Kod brzog spuštanja ili izvlačenja užeta, kao rezultat trenja užeta uvijek po istom mjestu stvore se vrlo oštri rubovi na kompletima koji mogu oštetiti pa čak i prerezati uže (Pogledajte naslovnu sliku).

Ovakva oštečenja dodatno povećava zmazanoča ili pijesak na užetu. Takvi oštri rubovi nikad se neće formirati na kompletima koji se ne korite na prekretnicama smjerova i koji neposredno ne nose teret. Karabineri sa T-profilom imaju veću sklonost formiranju takvih oštrih rubova od onih okruglih.

Na testiranjima karabinera u Mammutovim postrojenjima došli smo do zaključka da penjač od 80kg koristeći uže debljine 9.5mm sa padom iz visine 2,7m ima faktor pada 1. Karabiner koji smo koristili ima ekstremno oštre rubove. Prijašnja istraživanja su pokazala da u praksi trenje može napraviti oštre rubove i na štandu pa je onda rezultat faktora pada daleko viši. Karabineri u kombinaciji sa vrlo oštrim rubovima. čak i kod vrlo malih padova (oko metra) mogu biti kritični. Znamo nekoliko slučajeva gdje se uže prerezalo, ali nije bilo nikakvih ozbiljnih posljedica. Danas se ovo počelo istraživati kao mogući razlog fatalnih nesreća u Švicarskoj.

Mammut je također istražio različite debljine užeta u kombinaciji sa oštrim rubovima. Kao što možete vidjeti na grafičkom prikazu u svim slučajevima deblje uže nudi višu sigurnosnu granicu kada su u pitanju oštri rubovi. Međutim čak i sa užetom od 10mm vrijednosti su kritične pa čak i opasne po život. Twin i half užad (kada su oba ukopčana) nude višu razinu sigurnosti. Kao što smo već ranije spomenuli, oštri rubovi se mogu napraviti i na karabinerima koji se nalaze na sidrištima, no u ovo slučaju uže prelazi preko karabinera što rezultira zaobljenjem i nešto manje ekstremno formiranim rubovima. Međutim, ukoliko je karabiner (na sidrištu) toliko potrošen da mu preostalo meso ne može izdržati teret, takav karabiner može biti kritičan.

Penjačke dvorane inače koriste čelične karabinere koji nose manju težinu, ali se zato takva oprema redovitije provjerava i jednostavnije zamjenjuje. Međutim Mammut preporuča da se tim stvarima posveti posebna pažnja. Nemojte koristiti nikakve istrošene karabine nego o njima treba odmah obavijestiti nadležno osoblje u dvorani.

Fiksna oprema koja se nalazi u smjerovima na penjalištima se obično ne održava i ne mijenja. Pa se u principu takva oprema više troši, korozira, itd. pa je takvu opremu najbolje izbjegavat koristit."

Sjetimo se kako je nedavno baš zbog iste stvari smrtno stradao Mario Luginbühl na Magletschu u Švicarskoj. S toga apeliramo na penjače da ovo razglase u svojim zajednicama i sve one koji uređuju penjačke stranice da na svoje stranice stave ove po život ozbiljne obavijesti kako zbog neznanja ne bi stradalo još više osoba i kako se ta praksa ostavljanja kompleta u smjerovima ne bi i kod nas još više počela primjenjivati.

 

 

izvor (slike i tekst): Mammut