Jakob Schubert napravio sve gibove u Bibliographie 9c

Vijest se još nije ohladila a već je Jakob Schuber...

Bibliographie 9c for Alex

Friška vijest tek nekoliko dana stara, da je Alexa...