Gabriele Moroni on Power of one 8B Rocklands South Africa

Gabriele Moroni prije nego se uputio put Južne Afrike napravio je brza ponavljanja na Base Line ~8B+ i Ill Trill, ~8B+/C koja se nalaze na Magic Woodu u averstal sektoru (Švicarka).

Nakon dugog putovanja koje ga je iscrpilo, prvi dan napravio je ponavljanje The Rhino (~7B+), Caroline (~7C+) i Oral office (~8A+), sva tri prob. riješio je na flash.

Drugi dan:
Nakon zasluženog odmora koji mu je itekako trebao, na flash je popeo Tea with Elmarie (~8A+) i napravio ponavljanje Mooiste Maise (~8B).

Nekoliko dana nakon dolaska napravio je brzo flash ponavljanje prob. Armed response i Power of one, oba ocjenjena sa (~8B).

 

izvor: UKC