Alex Megos on First Ley Margalef

Alex Megos je 2015 godinu odlično finiširao. Napravio je ponavljanje Sharminog smjera First round, first minute (9b), a za početak nove je popeo First Ley (9a+) i FA na La Ley Indignata (9a). Oba smjera se nalaze u Margalefu. First round, first minute ima svega jedno ponavljanje i to ga je ponovio Adam Ondra, sada i Alex.

"Koji početak godine, uspio sam povezati gibove u First ley (9a+) i napraviti prvenstveni uspon na La Ley Indignata za kojeg predlažem ocjenu 9a. Dan kasnije napravio sam prvenstveni uspon u smjer Hostia, no puc (8c+) i popeo još jedan 8b." - rekao je Alex.

 

izvor i slika: UKC