Daniel Woods Airstar v13 rocklands FB

Daniel Woods je sav ushićen jer je popeo liniju koju je napravio Killian Fishhuber, Airstar (8B). Ovo je jedna od onih linija u kojoj imate puno različitih grifova odnosno kako se kaže full package.

"To je visoka prevjesna (45 stupnjeva) stijena za koju treba biti snažan. Detalj je veliki dinamični gib do sredine problema nakon čega slijedi još jedan dinamičan gib na usnicu boldera. Uvijek sam smatrao da nisam za dinamične probleme, ali sada kada se to dogodilo shvaćam kako takvi tipovi gibova funkcioniraju. Sebe vidim kao jakog penjača, ali na kontroliran način. Čisti dinamični gibovi mi nikad nisu odgovarali, ali sam ovog puta dao prednost takvim problemima kako bi se mogao uhvatiti u koštac s tim i postao bolji."- rekao je Woods.

 

izvor: Daniel Woods FB