Adam Ondra on a new Hell Norway UKC

Prije godinu dana Lars Audun je na Flatangeru nabušio smjer Iron Curtain na koji je sada Adam Ondra napravio prvi uspon i koji je ocjenjen sa 9b. Lars Audun je jedan od onih ljudi koji jako puno rade da bi našli, očistili i pospitali teške linije za koje znaju da ih nikad neće moći popeti. Adam je također pospital nekoliko teških linija početkom godine, ali do sad nije imao priliku niti jedan od njih popeti.

 

Prema pričanjima već sad dobro poznatog Češkog redatelja Petr Pavliceka, do sad nije bilo moguće penjati teške smjerove, jer je vrijeme bilo previše toplo. Također je rekao da je Adam napravio FA na stari projekt na Hellu. Smjer je ocjene 9a/a+, a bolderski detalj koji se nalazi odmah na početku ocijenjen je ocjenom 8B i tada počinje teško, a kasnije je nešto lakše do samog vrha.

 

izvor (tekst i slika): UKC