Jimmy Webb on The Game 8C Boulder Canyon UKC

Daniel Woods je 2010 godine napravio prvi uspon na problem imena The Game i predložio ocjenu 8C+. Godinu dana nakon njega ponavljanje je napravio Carlo Traversi i spustio ocjenu za + sa čime se na kraju složio i Woods.

Problem se nalazi na penjalištu Boulder Colorado u Koloradu, kojeg je sada posjetio i Jimmy Webb koji je napravio četvrto ponavljanje tog problema.

Ja samo čekam kad Nalle napravi svoj dugogodišnji projekt, pa dok se sva penjačka top scena sjati probavati smjer, šta će reći.

 

izvor i slika: UKC