Daniel Woods (31) je napravio prvi uspon na bolder problem Dicktopia 8C (Camp Dick). To je ustvari bolder problem Little richard 8B+ kojem je DW dodao lijevi izlaz ocjene 8A. Za LR mu je bilo potrebno 4 dana prije nego ga je popeo a zatim je istog dana popeo i Dicktopiu, također je još na LR dodao lijevi ulaz koji je odprilike 7B+ ocjene, ocjena LR ostaje ista samo je sad malo teže.


Daniel Woods (31) make FA on bolder problem Dicktopia 8C (Camp Dick). This is actually Little Richard 8B+ which is Daniel adds left exit 8A. LR took him 4 days before he climb him and the same day he do Dicktopia. He also adds a left entrance in to LR who is little bit harder but is the same grade.

picture downloaded from: Klatter Block
post written by Marko Žabčić