The Bridge of Ashes 8C Elkland Colorado

Nedavno smo na facebooku objavili vijest da je Dave Graham na Elklandu napravio FA na smjer The bridge od Ashes (8C). Nije trebalo proči mnogo vremena (samo jedan dan) da Daniel Woods napravi drugi uspon odnosno prvo ponavljanje smjera, te da Dave dobi potvrdu ocjene. Za razliku od Dave-a, Daniel je pri prvom ponavljanju imao sreće sa vremenskim uvjetima, koji su mu pogodovali da napravi uspon pri prvom posjetu.

Dave je na Island web stranici problem opisao ovako: "Tek nakon nekoliko izleta sam se počeo dobro osjećati u detelju. Detalj se sastoji od ogromnog šamara sa lijevom rukom na jako loš sloperasti krimp, dok je desna ruka na lošem sloperu u maksimalnoj kompresiji, a noge su bizano loše. Shvatio sam da bi mogao onaj ogroman gib napraviti i sa desnom rukom sa niže pozicije, što mi je omogućilo da izbjegnem loš položaj prsta koji me mučio u prvobitnoj kombinaciji. Riješio sam taj dio tako da sam uglavio ruku u pukotinu, nešto niže nego inaće i uspio popeti sve do dijela u detelju kad dolazi ogromni šamar. Mislim da bi ocjena mogla biti oko 8B, jer je vrlo teško povezati ovaj ogroman šamar sa direktnim 8A izlazom".

A Daniel je rekao: "Kakvo bolesno novo izdanje na Elklandu. To je meni jedan od dražih problema koji sam penjao. Imao sam velike sreće se vremenom. Bilo je jako hladno i puho je vjetar sa snjegom... ali su zato grifovi držali. Iako sam ga vrlo brzo riješio, bolder je težak. Treba puno snage, izdržljivosti i preciznosti. Za mene je ovo 2 po redu najteži smjer u državi".

 

izvor: 8a.nu, UKClimbing
slika skinuta sa: UKClimbing