Charles Albert za one manje upućene to je onaj indijanac koji penje bos (bez penjačica), popeo je problem autora Fred Nicole, Monkey Wedding (~8c).

Fred Nicole je smjer napravio davne 2002 godine na Rocklandu i u originalu je smjer ocijenio sa 8B+ dok ga ostali jaki penjači nisu popeli i podigli mu ocjenu na današnji 8C. Problem je do sada doživio osmo ponavljanje problema.

Ovaj nevjerojatno oštar problem prije njega popeli su: Paul Robinson, Adam Ondra, Daniel Woods, Nacho Sanches, Vadim Timonov, Nalle Hukkataival i Shawn Raboutou.

Njemu ovo nije prvi 8C koji je popeo u svojoj karijeri. Ima do sada popeto između dva i četiri 8C problema, zavisno od toga kako ćemo gledati na to.

On je napravio FA na problem La Révolutionnaire i Délire Onirique oba (~8C), te je napravio prvo ponavljanje lijeve verzije problema L'Alchimiste autora Marc LeMenestrela koja se smatra težom varijantom, a on ju je ocijenio sa (8B+), dok je desne (koja se smatrala lakšom varijantom) do sada bila ocjenjena sa 8C i Le Pied à Coulisse (~8C) autora Guillaume Glairon-Mondet.