Kanadski penjač Ben Harndenne napravio treći uspon ili drugo ponavljanje Sharminog smjera Dreamcatcher (9a) na Cacodemon bolderu u Squamishu (British Columbia).

 

Sharma je smjer napravio 2005 godine kada ga je i popeo, a prvo ponavljanje je imao 2009. od strane Sean McColla. U zadnjih sedam godina mnogo jakih penjača je probalo taj smjer, ali ga nisu popeli, neki od tih penjača su: Sonnie Trotter, Paul Robinson, Ethan Pringle and Mike Foley.

Dreamcatcher počinje s pločom koja kasnije kulminira u dinamičan gib na prevjesu, gdje se još treba dobrano potruditi da se iz tog sloperastog bolder detalja izađe van. Prema Sharminim pričanjima "na samom kraju se nalazi najteži bolder problem."

Foley je za Rock & Ice izjavio da je već nekoliko puta probao taj smjer i da je Benu skrenuo pozornost na neke dijelove smjera prije nego je krenuo u njega.

Foley kaže: "da je Ben nevjerojatno jak, ali da se to po njemu ne vidi, vjerojatno zato jer je skroman. I da je sjajno vidjeti jednog takvog lokalnog dečka kao gazi preko takvog smjera svjetske klase."

Na slici možete vidjei Sean McColla koji je taman u zadnjem gibu na ploči i sprena se napraviti dinamičan gib u prevjes.

 

izvor (tekst): Rock & Ice
Slika skinuta sa: Sean Mccoll

[YouTube id=8cFdX1ypCXA]