276446192086904192750850214665n

19. rujna 2011. osnovana je udruga za terapijsko penjanje (TP) koja predstavlja modificirani oblik slobodnoga penjanja, te ima rehabilitacijske i habilitacijske, ali i preventivne potencijale. Kao terapijski modalitet koristi se kod niza oblika motoričkih oštećenja, neuroloških disfunkcija i psiho-socijalnih poteškoća gotovo svih dobnih skupina. TP se može primijeniti kao izdvojen oblik terapije i kao nadopuna postojećim terapijskim konceptima u sklopu kineziterapije i fizioterapije.

Molimo sve one koji nemaju motoričkih ili bilo kakvih drugih poteškoća, da podrže (razglase među svojim prijateljima) ovu udrugu kako bi ona uspjela zaživjeti. A ljudi koji imaju neke od dolje navedenih poteškoća, mogli poboljšati svoje sposobnosti ili možda u najboljem obliku i izliječiti se.

 

INDIKACIJE:
Reumatološka problematika:
• reumatske bolesti
• smanjena pokretljivost i slabost muskulature

Ortopedsko - degenerativna problematika:
• nepravilna, kompenzatorna držanja (kifotične i skoliotične deformacije, deformacije prsnog koša)
• postoperativna kasna terapija
• terapija nakon ozljeda i oštećenja

Neurološka problematika:
• Sve neurološke dijagnoze ukoliko ne postoji kontraindikacija (cerebrovaskularni inzult, parkinsonova bolest, multipla skleroza, cerebralna paraliza, itd.).

Općenito:
• Senzorno-integracijska problematika
• Psiho-socijalna problematika
• Psihomotorički poremećaji
• Poremećaji u ponašanju i učenju
• Osobe s tjelesnim oštećenjem
• Udružena oštećenja


Ciljevi te udruge su:

• poboljšanja kvalitete života i zdravlja svih korisnika programa terapijskog penjanja u svim njegovim oblicima
• rehabilitacije i rekreacije za sve kategorije osoba sa i bez invaliditeta,
• integracije osoba sa invaliditetom,
• socijalizacije osoba sa invaliditetom,
• popularizacije i promocije športa,
• promicanja kulture, športskih i drugih vrijednosti,
• prevencije rizičnog ponašanja mladih,
• promicanja volonterizma,
• osnivanja tima koji će profesionalno, odgovorno i dugoročno provoditi sve aktivnosti Udruge.

 

izvor: udruga "osmjeh"