La capella 9b

Onako slično kao što je bilo kada je Ondra popeo 9c tako su se sada mediji sjatili da bi doznali pokoju pojedinost više o pothvatu Daniel Woodsa na smjer "La Capella" 9b (Siurana). Mada je Woods do sada probao dosta 9b smjerova ovo mu je prvi 9b i to na samom početku 3mj. putovanja. Po našim saznanjima La Capella na zabušena od strane Davida Brasco & Carles Brasco 1996 godine, a prvi ga je popeo Adam Ondra 2011 godine. Stefano Ghisolfi je prvo ponavljanje smjera napravio u siječnju 2018 godine i sada Daniel Woods.

Malo o smjeru
Smjer je podijeljen na tri bolder djela bez odmora, prvi problem se sastoji od 5 gibova ocjene 8A+, nakon čega dolazi 7 gibova 8A+/B i na kraju 5 gibova ocjene 7C, nakon što to sve uspijete potiskati dolazi lagana šetnjica do štanda ocjene 7b.

Kako je Daniel rekao: "Jebeno maltretiranje prstiju." Nadamo se da će uskoro izaći i video o usponu.


Something like when Adam Ondra climb 9c now is every journalists came to find out little bit more about Daniel Woods ascent on "La Capella" 9b (Siurana). In History Daniel tries many hard routes but this grade is first for him and on the beginning of 3 month trip in Spain. For our knowledge this route set by David Brasco & Carles Brasco, 1996 and FA made Adam Ondra 2011. Stefano Ghisolfi made first repeat in januar 2018 and now Daniel Woods.

Now little bit about route
Route is broken on three bolder part without rest, 1st part have 5 moves 8A+, after that goes 7 moves 8A+/B and on the end 5 moves 7C grade, after all of this goes easy walk to the chain grade about 7b.

What Daniel was say: "Fuckin savage though on the fingers." We hope that we will see soon video :)

post written by Marko Žabčić