manolo u malvazijiSPKMarulianusCom

S vremena na vrijeme se znamo zapitati gdje su to najteži smjerovi u Hrvatskoj i kako se zovu... odnosno uvijek se pitamo za jedan jedini smjer, a to je naš najteži smjer The Core 9a koji se nalazi na Medveji. Osim njega odličnih i teških smjerova ima i na drugim penjalištima diljem Hrvatske, ali najviše na području Istre (Medveja, Dvigrad, Pandora, Buzetski kanjon i Kompanj).

 

Naš prijatelj iz SPK Marulianusa si je dal truda i nabrojao devetnaest (19) najtežih lead smjerova od ocjene 8b+ do 9a i dvanaest (12) bolder smjerova od ocjene Fb 7c i teži.

 

Ovim putem apeliramo na Čorka Igora da nam javi ime njegovog lead projekta u Pandori kojeg je nabušio, a Bock je napravio FA.

 

 

 

 

 

 

 

NAJTEŽI SPORTSKI SMJEROVI:Smjer Ocjena Penjalište 1. uspon 1.ponavljanje

1 The Core 9a Medveja Bečan 11. /

2 Malvazija 8c+ Dvigrad Manolo 88. Roth

3 Rubi silence 8c/c+ Kompanj Bock 10. Brunn

4 Hard sun 8c Kompanj Hoerhager 10. Bock

5 Štrnoflc 8c Medveja Bečan 10. Zardini

6 The Bulb 8c Pandora Sova 12. Bečan

7 Scrat 8c Pandora Hoerhager 12. Sova

8 Outdoor finger spiel 8c Medveja Polo 12. Zardini

9 Chica latina 8c Buzetski k. Bečan 12. /

10 Il Marattoneta 8b+ Paklenica Manolo 87. Perko

11 Dan velikog trenja 8b+ Markezina g. Lisica 09. Zokić

12 Colpo di fulmine 8b+ Medveja Polo 09. Billoro

13 Sould kitchen 8b+ Kompanj Hoerhager 10. Bock

14 Es ist vollbracht 8b+ Pandora Bock 10. Zardini (8b/b+)

15 Megdan 8b+ Markezina g. Lisica 10. /

16 Alcatraz 8b+ Trogir Lisica 11. /

17 Aria di golpe 8b+ Medveja Polo 11. E.Polo

18 ? (Čorkov) 8b+ Pandora Bock 12. /

19 The mule trail traverse 8b+ Pandora Hoerhager 12. /

 

NAJTEŽI BOULDERI:Smjer Ocjena Penjalište 1. uspon 1.ponavljanje

1 Ptičja gripa 8A+ Sućurac Čehovin 05. /

2 Blade runner 8A+ Tugare Zokić 11. /

3 Black tattoo 7C+/8A Lovrinac Zokić 11. /

4 Thriller 7C+ Lovrinac Kivela 06. Lisica

5 Šah-mat 7C+ Lovrinac Čehovin 08. Zokić

6 Pokerface 7C+ Tugare Zokić 09. Stranik

7 By the way 7C Paklenica Kivela 07. Čehovin

8 Bumbarov let 7C Texas Kivela 06. Zokić

9 Flight club 7C Texas Zokić 08. Kivela

10 Boomerang 7C Lovrinac Rožman 02. Kivela

11 Grizly Adams 7C Texas Zokić 10. Kramarić

12 Bure baruta 7C Tugare Zokić 11. /

 

izvor (tablice i slika): SPK Marulianus