"Talijanski proizvođač Camp na tržište je izbacio novu spravu za osiguravanje koja bi mogla postati ozbiljna konkurencija dosad najpopularnijem Gri-Griju. Sprava Matik ispravila je neke nedostatke kod dosad poznatih sličnih naprava poput Gri-Grija ili Cincha. Neke osnovne prednosti ili glavne točke:

* Postepeno kočenje smanjuje udarnu silu pada i do 40% što se odražava na manje trošenje užeta i produljuje mu životni vijek

* Tzv. Anti Panic sistem automatski blokira uže ukoliko korisnik (osiguravatelj) izgubi kontrolu nad spuštanjem

* Poluga sa dvva zgloba te vrlo pravilna putanja užeta čine spuštanje kontroliranim i tekućim

* Intuitivan dizajn čine nemogućim da se karabiner ukopča ukoliko sprava nije potpuno zatvorena

* Široko otvor omogućava da se karabiner okreće čime se sprečava njegovo zaglavljivanje ili poprečno opterećenje

* Vrlo kvalitetna završna obrada centralnog dijela iz vruće kovanog aluminija, te precizna završna obrada dijelova koji su u kontaktu s užetom, a napravljeni su iz nehrđajućeg čelika

* Za jodnostruku dinamičku užad debljine od 8,2 do 10,2 mm

Inovativan dizajn ove sprave čine ju sigurnom i jednostavnom za rukovanje te ugodnom za penjača, osiguravatelja, sidrište i naposlijetku uže. Matik je napravljen tako da se kočioni dio rotira i dolazi u paralelnu liniju sa užetom prije nego ga u potpunosti zaustavi.

To omogućava veću kontaktnu zonu između kočionog dijela sprave i užeta, što ju čini vrlo ugodnom za uže, a mala količina klizanja užeta koja nastaje dok kočioni dio dolazi na svoje mjesto reducira udarnu silu pada. To znači manje pritiska na tijelo kako penjača tako i osiguravatelja, ali i na sidrište.

Za vrijeme spuštanja Anti Panic sistem pomaže u sprečavanju jednog od najčešćih incidenata pri korištenju ovakvih sprava: gubljenju kontrole nad spustom. Kočnica će automatski zaustaviti protok užeta ukoliko se poluga za spuštanje potegne prebrzo ili prejako, odnosno ukoliko se izgubi kontrola nad spustom. Sama poluga kočnice (ručka) je manja nego na drugim spravama pa i to dodatno doprinosi sprečavanju prenaglog spusta. To je naročito korisno pri situacijama kada između penjača i osiguravatelja nema dovoljno trenja odnosno kada je uže previše ”slobodno”, ili kod spuštanja sa vrha smjera nakon vađenja svih kompleta kada više nema dovoljno trenja. Tada Matik daje dodatnu količinu sigurnosti i kontrole.

Korisnici će zapaziti da Matik osigurava vrlo prirodan tok užeta što spječava njegovo uvrtanje i stvaranje šlingi za vrijeme spusta. Kombinirano sa dinamičkim kočenjem i zaustavljanjem pada koje limitira udarnu silu pada, taj prirodan put užeta reducira trošenje užeta. Ostale prednosti ove sprave leže i u metodi ubacaivanja užeta koje eliminira mogućnost da se karabiner ukopča prije nego je sprava kompletno zatvorena. I na kraju zbog same konstrukcije sprave ne postoji mogućnost da se kod pada penjača, ukoliko osiguravatelj u panici stisne spravu, tok užeta dodatno ubrza (što se može dogoditi npr. kod Gri-Grija).

Ipak sve ove prednosti Matika kao sprave ne isključuju mogućnost pogreške osiguravatelja ta traže poznavanje bazičnih principa osiguravanja i penjanja.

Napomena: Zainteresirani za probu Matika mogu se obratiti u trgovinu Iglu šport."

 

tekst i slika: ZGClimbing