Dvigrad

U samoj blizini ruševina starog grada Dvigrad nalazi je predivna stjenovita barijera koju je prvi počeo uređivati Manolo (Italija), a koje je poslije njega bila zapuštena dok rovinjski penjači nisu (nekih desetak godina kasnije) završili uređivanje do kraja. Stijena je okrenuta prema jugu tako da se i za vrijeme hladnijih, ali sunčanih dana može penjati. Napomena: pazite se zmija!

Najbolja godišnja doba za penjanje su: proljeće i jesen.

 

Dvigrad ima četiri sektora:
Sektor A/I: 16smjera, od ocjene 4b - 7c
Sektor
A/II: 18smjera, od ocjene 4b+ - 8b+
Sektor
A/III: 32smjera, od ocjene 4c - 8b
Sektor
A/VI: 18smjera, od ocjene 5b/b+ - 7c

 

Napomena:
04.11.2014. - Postavljeno je pet novih sidrišta i nekoliko starih je sređeno (gdje je falio spit ili matica i sl...) Sidrišta je sponzorirao Sportsko penjački savez Istre, a posao su odradili Dean Špoljarić i Siniša Hrestak ( SPK Onsight)

  • Mjesto: Kanfanar
  • Najbolja godišnje doba: Proljeće