U filmu koji (ja se nadam) budete pogledali, daje se na važnosti opremljenost sportskih penjališta odnosno o bitnosti zamjene dotrajalih spitova i štandova... Svaki dotrajali spit je potencijalna nezgoda, zato je dobro da se te stvari kontroliraju i zamjene sa novima... Ako ovim putem uspijemo samo jednu osobu pridobiti na razmišljanje tj. pokrenuti da na svom lokalnom penjalištu prespita već dotrajale spitove i štandove, puno smo napravili...

 

izvor: Vimeo