Članovi SPK Direkt odradili uspon na Jezerskom. Riječ je o grapi dužine 700 metara te nagibu terena od 80% u detaljima.  Zbog loših uvjeta izrada sidrišta te osiguranje nije bilo moguće te je grapa ispenjana u solo stilu. Nakon izlaska iz grape uz slovenski dvojac  penju na vrh Velike Babe čija visina iznosi 2127 metara te se priječenjem  preko grebena ponovno spuštaju u dolinu.

Detalje ovog članka možete pročitati na stranicama SPK-Direkta.

 

Za portal pentranje.com članak objavio: Mario Musulin
Autor članka: Ivan Vitez