Sasha Diliulian4

8a.nu se potrudio da napravi listu penjača koji su u prošloj 2011. godini napravili najveći korak u penjanju. Pa su se tu našla neka nama već dobro poznata imena: Sasha Digiulian, Guntram Jörg, Andy Gullsten, Katharina Posch, Domen Škofic, Ben Spannuth, Maria Davies Sandbu, Sébastien Bouin, Matilda Söderlund, Jeremy Zachariash, Sean McColl, Hannah Midtbö, Magdalena Röck, Gerard Rull.

 

izvor: 8a.nu