penjati se mora

"Fond Penjati se mora osnovalo je HPD Željezničar iz Zagreba na inicijativu Alpinističkog odsjeka HPD Željezničar u proljeće 2012. godine. Cilj Fonda je sustavno pomagati projekte obrazovanja alpinista u Hrvatskoj te potaknuti transfer znanja od iskusnih prema manje iskusnima. Također, želi se stvoriti okruženje u kojem se aktivno promišljaju alpinističke tehnike i oprema te cijeni važnost kontinuiranog obrazovanja. Potencijal suradnje unutar penjačke zajednice je velik i nedovoljno iskorišten. Orjentirajući se na "od zajednice za zajednicu" princip rada, Fond želi podržati ljude koji pokazuju volju i energiju za rad s drugima. Istovremeno, oslanja se na solidarnost unutar penjačke i planinarske zajednice kako bi osigurao financijska sredstva za rad.

Kroz pomaganje projekata obrazovanja koji nadilaze okvire alpinističke škole želi se omogućiti što većem broju penjača sudjelovanje u programima gdje mogu steći nova znanja. Podržavaju se projekti koji su strukturirani tako da se stečeno znanje prenosi drugima. Fokus su napredne tehnike, nova saznanja, metode treninga, izrada literature, metode spašavanja i sl. Akumulacija iskustva u alpinizmu je dugotrajan i kontinuiran proces. Rijetke su prilike gdje penjači mogu testirati svoje znanje bez rizika i učenja na greškama. Kroz organizaciju i podržavanje programa obrazovanja Fond želi podići kvalitetu i razinu sigurnosti u alpinizmu.

Jedna od aktivnosti Fonda je organizacija javnih događanja alpinističke tematike. Radi se o dobrotvornim akcijama čiji prihod ide u korist Fonda. Kupovinom ulaznice ili dobrovoljnim prilogom publika direktno podržava edukativne akcije. Tako se u potpunosti ostvaruje "od zajednice za zajednicu" princip u kojem svi profitiraju ili barem svjesno investiraju u sigurnost i kvalitetu.

Fond Penjati se mora osnovan je kao radno tijelo u sklopu HPD Željezničar ali je zamišljen kao platforma otvorena svima. To najbolje ilustrira podatak kako je Odbor Fonda sastavljen od članova HGSS-a, PDS Velebit i HPD Željezničar. Rad u Fondu je volonterski i oslanja se na entuzijazam i ljubav prema alpinizmu."

 

izvor (tekst i slika): Hrvatski planinarski savez