Creature from the Black lagoon ~8C+ i Topaz ~8C dobili ponavljanja

Krajem listopada Dave Graham je uspio napraviti pr...

Dave Graham FA na Topaz ~8C, RMNP

Za one koji nisu baš upoznati sa dragim kamenjem T...