Tri najčešće ozljede u penjanju i kako ih liječiti

Čega se penjači najviše boje, visine, pada ili ošt...