Highlander ~8C at Sustenpass SUI

Martin Keller je napokon napravio prvi uspon na do...

Nevjerojatnih 2 mjeseca za David Firnenburga

David u problemu dont feed pumba V11   David Firne...

Guntram Jörg u Švicarskoj

Guntram Jörg je popel svoj 14-ti bolder smjer 8b i...

Dai Koyamada popeo Deadalus 8b+

Dai Koyamada je napravio prvo ponavljanje smjera D...