Petzl: Hernesses

Ovaj pojas je nešto širi, a sa svojim ekskluzivnim...