Koliko je čarobna šuma, čarobna po kiši?

Evo zgodnog članka, kojeg je napisala Tamara, o na...