Robin Ud 9b dobio prvi uspon

Adam Ondra prije nego se uputio na Dawn Wall exped...