Tron 8B+ new

Nepošteno smo malo u zadnje vrijeme zanemarili pothvate od nama dragog Daniel Woods-a koji je u protekloj godini napravio nekoliko lijepih i dobrih uspona, pa tako prvi koji nam je na meti je Aspen Grove (8A) kojeg je otkrio prije nekoliko godina ali ga nije dobro počistio i nije napravio dobar doskok. Posao je dovršio Chad Grady i sada je to pravi klasik.

Na Eldu je dugo očekivani projekt napokon popet i nazvan je Tron (8B+). Na početku je mislio kako će to biti još jedan od lakših smjerova ali kako su dani prolazili tako se i mišljenje mijenjalo, jer grifovi koji su odlični su okrenuti na drugu stranu i kompresija kod napredovanja je jako čudna, a noge su jako visoko.

Nakon toga se seli na penjalište Rifle, gdje se malo prebacuje na penjanje na uže gdje je na pogled popeo svoj prvi 8b+ Black Magic (autor Jonathan Siegrist), napravio je i treći uspon na smjer Jona Cardwell i Matty Honga "Stocking Stuffer" 9a i "The Colinator" 8b+.


Recently we been unfairly neglected successes of our beloved Daniel Woods who is last year climb some nice and good climbing ascent. So the first on our target is Aspen Grove (8A) Daniel find that piece few years ago but he didn't do best job cleaning it or build good landing. Chad Grady finished the job and now is real classic.

On Eldo long standing project is finaly climbed and his name was pronounced "Tron" (8B+). On the beginning he think that was be easy problem but how is time passing opinion is changing because the holds are turn on wrong direction and compression are very weird and foot holds are very high.

After that he moves to Rifle where he climbing on lead and where he OS his first 8b+ Black Magic (author Jonathan Siegrist) he also made 3rd ascent on "Stocking Stuffer" 9a and "The Colinator" 8b+ (author Jon Cardwell & Matty Hong).

post writen by Marko Žabčić