Završna fešta update

Fešta se pomiče s 21.12 sedam dana kasnije! Znači ...