Mario Musulin (Petzl-Bim sport) proveo je vikend penjajući slapove pod Prisojnikom.

Na vikend je krenuo sa ekipom iz Varaždina (Pero Babić, Marko Sajko i Matija Šantek)  koji su na Mojstrovki popeli četiri grape i to: Pripravnišku, Župančićevu, Butinarijevu te Sestopnu.

Mario je u subotu ispenjao Desni slap (200m, WI 4+) u „solo stilu", a društvo mu je pravila naveza iz Zagreba, Domagoj Bojko i Antonio Gegić .

Dok je u nedjelju sa Vedranom Simičević iz Rijeke ispenjao kombinaciju Srednjeg i Lijevog slapa (200m, WI4+) zbog loših uvijeta u Srednjem slapu (mokar i truli led).

Osim tog "vikend izvještaja" donosimo još jednu novost vezanu uz Maria, a to je primljeno PRIZNANJE od Komisije za alpinizam HPS-a za postignute rezultate u lednom-penjanju.

Priznanje