Felix Neumaerker 2

Felix Neumärker je mladi njemac koji je napravio treće ponavljanje Bockovog smjera Corona 9a+ (Schneiderloch) na Frankenjuri.

Markus Bock je prvi uspon napravio 2006 godine koje je tek tri godine kasnije (najpoznatiji malac današnjice) Adam Ondra ponovio. Četiri godine kasnije, znači 2013-te, ponavljanje smjera napravio je Alexander Megos (dječak koji je prvi popeo 9a na OS).

 

 

izvor (tekst i slika): UKC