StokingtheFiresanta linya8aNu

Chris Sharma je preko instagrama izvjestio da je napravio prvi uspon na smjer Stoking The Fire, 9b na Santa Linya.

 

Chris je do sad popeo ukupno sedam prvih uspona 9b ocjene: Jumbo Love, Es Pontas, Golpe de Estado, Neanderthal, First Round First Minute i Fight or Flight. "Zadnjih nekoliko godina fokusirao sam svoju energiju na stvarno nemoguće teške projekte, tako da sam rijetko uživao u penjanju. Liniju koju sam danas popeo nabušio je Thomas Mrazek prije nekih 3-4 godine. Smjer nije nikad završio, jer se zaustavio na 2/3 smjera neznajući kako da ga završi. Tu kasnije nastupam ja i završavam bušenje gornjeg dijela smjera, ali se čini jako teškim povezati sve u jednom komadu. Danas mi se dogodio jedan od tih prividnih momenata. Popeo sam projekt koji sam pokušao popeti zadnjih nekoliko godina."

 

 

izvor (tekst i slika): 8a.nu