Adam Ondra instagram profil

Adam Ondra je u talijanskoj meki Arcu gdje je popeo četri teška smjera od čega čak na tri je dao svoju osobnu ocjenu, a na jedan (Athena Natural 9a) je napravio prvi uspon. Što bi značilo da je preskočio neke grifove koji se inače nalaze u smjeru Athena 8b+. Skoro je 2018 godine napravio 2nd go kada mu je u trećem pokušaju pukla jedna stopinka.

Drugi smjer je Begining 9a+ kojeg je prvi popeo Stefano Ghisolfi, a Adam kaže da je više 9a nego a+ zbog toga jer je našao jedan dobar položaj za uglavljivanje koljena. Treći je Sid Lives 9a kojeg je također ispravio u 8c+ kad se penje po dobrim uvjetima. I zadnji popeti smjer je Estrella 8c+ koji se nalazi na Warmbadu kojem je također spustio ocjenu za +.

slika skinuta sa: Adam Ondra instagram
članak napisao: Marko Žabčić