Ondra i njegovi projekti

Adam Ondra se vratio u Flatanger gdje je progovori...