9a smjerovi padaju ko sa kruške

Nedavno je palo mnogo smjerova ocjene 9a, uključuj...