Penjači i penjačice koji us popeli 9a ili višu ocjenu

Oni koji bar malo prate penjanje i koje takve stva...