Iz trećeg pokušaja do 8c+

U Olianu naravno Domen nije išao samo nego sa svoj...