Koji je prvi 8C na svijetu?

Kada čitate ove postove onda vidite da da sve više...

8B+ za Paul Robinsona i Nacho Sáncheza

Ovo je zasigurno sezona bolder penjališta u Alpama...

Florian Schmalzl i Paul Robinson popeli Anam Cara za vikend

Nije samo Fredrik Serlachius imao produktivan vike...

Bernd Zangerl: bolder sezona nikad ne prestaje

Sezona bolderiranja nikad ne završava. Samo se sta...