PK-Vertikal: Nova bolder dvorana u Varaždinu

Dugo se odupirao da napravi novu bolder dvoranu al...

Direktovci i TopOutovci na Aniča Kuku

Nakon što su nedavno Marko Skorić i Mario Musulin ...

Vijesti iz tuzemstva

Evo malo vijesti iz domovine. Ovaj vikend se dobra...

Penjački maraton Marjan Split 2015

Na ovogodišnje penjačkom maratonu Marjan Split, na...

PK-Vertikal: Ljetni pregled uspona: 1. dio

"U nadi da će u sljedeća dva mjeseca naši članovi ...