Mofit (Zagreb)

Indoor penjačka stijena djeluje u sklopu Mofit fit...

PD Paklenica

Sportsko penjačka sekcija Planinarskog Društva Pak...

Fothia Zapad - Jankomir

Umjetna stijena se nalazi u sklopu kompleksa trgov...

PD Dubovac (Karlovac)

Dugogodišnja nastojanja članova Planinarskog društ...

Osijek

Penjačka sekcija unutar gimnastičke dvorane Inova-...

Belišće

Godine 1995 osnovano je HPD Belišće, koje danas br...

Kučan Donji

U Donjem Kućanu, u VII. osnovnoj školi (sportska d...

Ivanec

Stijena je smiještena u sportskoj dvorani Osnovne ...