Another 9b for Laura Rogora

Laura Rogora (19) je uložila popriličan napor kako...

Najteži 5.14 (8b+-9a) smjerovi u Americi i Europi

Ben Spannuth je popeo svoj drugi smjer ocjene 9a (...